Mã sản phẩm: 01211950
GIÁ BÌA: 174,000 VNĐ
GIÁ BÁN: 174,000 VNĐ

Mối quan hệ giữa động lực làm việc và sự hài lòng công việc của cán bộ, công chức ở Việt Nam

Ngày phát hành: 25/10/2016
Nhà xuất bản: ĐHQG-HCM
Tác giả: Phạm Đức Chính (cb), ...
Loại sách: Sách chuyên khảo
ISBN: 978-604-73-4149-8
Trọng lượng: 600 gram - Kích cỡ: 16 x 24 cm
Số trang: 428
Dạng bìa: Bìa mềm
     Thách thức với khu vực tư nhân hiện nay là phải tìm ra những đặc thù, bản sắc riêng cho mình từ những thành công và thất bại trong hoạt động nguồn nhân lực. Trong khi đó, mục đích hoạt động quản trị nguồn nhân lực ở khu vực công không chỉ dừng lại vậy. Thách thức sẽ lớn hơn rất nhiều, bởi các lý do: lượng biên chế lớn, hiệu quả kinh tế khó đo lường và tính chính danh về trách nhiệm trong cung cấp các dịch vụ công.
     Những kiến thức chung về quản trị nguồn nhân lựcđã giúp chúng ta có nhiều hiểu biết về quan hệ giữa con người với con người trong công việc. Nhưng mong muốn được khám phá nhiều hơn những chính sách, chế độ và sự khác biệt về quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công đã thôi thúc các tác giả lựa chọn hướng nghiên cứu: "Mối quan hệ giữa động lực làm việc và sự hài lòng công việc của cán bộ, công chức ở Việt Nam" cho Chuyên khảo của mình.
     Nội dung cơ bản của chuyên khảo này gồm 3 phần và 6 chương:
PHẦN THỨ NHẤT - NỀN CÔNG VỤ HÀNH CHÍNH VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHU VỰC CÔNG
Chương 1.
Khái quát về nền công vụ hành chính nhà nước
Chương 2.Những đặc trưng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công
PHẦN THỨ HAI - THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐO LƯỢNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ SỰ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Chương 3.
Cơ sở lý thuyết và thiết kế mô hình nghiên cứu
Chương 4. Thiết kế quy trình nghiên cứu
Chương 5. Thảo luận kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu
PHẦN THỨ BA - CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM
Chương 6.
Hàm ý được rút ra từ kết quả nghiên cứu cho quản trị nguồn nhân lực trong khu vực hành chính công.
SÁCH CÙNG LOẠI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
028.62726390 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
02866817058 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
SÁCH BÁN CHẠY