Mã sản phẩm: 01312189
GIÁ BÌA: 120,000 VNĐ
GIÁ BÁN: 120,000 VNĐ

Bất bình đẳng giới về giáo dục, việc làm, thu nhập và nghèo đói của người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Ngày phát hành: 01/11/2017
Nhà xuất bản: NXB Đại Học Quốc Gia
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (cb)
Loại sách: Sách chuyên khảo
ISBN: 978-604-73-5473-8
Trọng lượng: 460 gram - Kích cỡ: 16 x 24 cm
Số trang: 300
Dạng bìa: Bìa mềm
     Tiếp cận các lý thuyết giới và phát triển, lý thuyết chức năng, lý thuyết sự lựa chọn duy lý cùng với việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng của nhân học, đề tài đã tiến hành khảo sát và phân tích sự bất bình đẳng giới trong việc tiếp cận cơ hội và thụ hưởng các vấn đề giáo dục, lao động, việc làm, thu nhập và nghèo đói ở ĐBSCL; tìm kiếm những nguyên nhân của sự bất bình đẳng, mức độ bất bình đẳng và hậu quả của sự bất bình đẳng; dự báo xu hướng về sự bất bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục, lao động, việc làm, thu nhập và nghèo đói trong thời gian tới ở cấp độ vùng, cộng đồng và hộ gia đình của người Việt (Kinh) ở ĐBSCL.
     Nghiên cứu về giới là một lĩnh vực còn khá mới mẻ, nhưng do tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu nhằm phục vụ các cơ quan lập chính sách về phát triển vùng trong đó có vấn đề phát triển về giới cùng với việc nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ giảng dạy.
     Nội dung cuốn sách "Bất bình đẳng giới về giáo dục, việc làm, thu nhập và nghèo đói của người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay" được trình bày trong 6 chương sau:
Chương 0. MỞ ĐẦU
Chương 1. BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VỀ GIÁO DỤC
Chương 2.
BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG THEO GIỚI TRONG HỘ GIA ĐÌNH
Chương 3.
BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI QUA THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN VÀ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CÔNG VIỆC CỦA NAM NỮ TRONG GIA ĐÌNH
Chương 4.
BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ SỰ NGHÈO ĐÓI
Chương 5. NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP.
SÁCH CÙNG LOẠI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
028.62726390 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
02866817058 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
SÁCH BÁN CHẠY