Mã sản phẩm: 01441161
GIÁ BÌA: 150,000 VNĐ
GIÁ BÁN: 150,000 VNĐ

Độc học sinh thái

Ngày phát hành: 04/01/2015
Nhà xuất bản: NXB Đại Học Quốc Gia
Tác giả: Đỗ Hồng Lan Chi
Loại sách: Sách đại học
ISBN: 978-604-73-2839-0
Trọng lượng: 610 gram - Kích cỡ: 16 x 24 cm
Số trang: 388
Dạng bìa: Bìa mềm
Độc học môi trường là khoa học liên ngành của sinh thái học và độc học, nó xem xét ảnh hưởng của các chất lên toàn bộ hệ sinh thái. Sự đánh giá các nguy cơ gây độc đối với hệ sinh thái bắt đầu trở thành một vấn đề rất quan trọng ở Việt Nam và việc đặt ra một hệ thống thử nghiệm sinh học thích hợp với các điểu kiện của nước ta trong đó có sử dụng các đại diện của sinh vật sống trong hệ sinh thái đang xét là rất cần thiết. Đã có một số nghiên cứu tiên phong và tại phòng thí nghiệm Độc học Môi trường của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã thực hiện liên tục trong hơn thập kỷ vừa qua các nghiên cứu có tích chất hệ sinh thái, nghiên cứu độc chất tảo lam ...
Quyển sách này được tập thể nghiên cứu về Độc học Môi trường của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nhằm phục vụ sinh viên và học viên cao học các ngành khoa học môi trường, quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường.
Nội dung tài liệu này gồm 11 chương:
Chương 1: GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM
Chương 2: CÁC NHÓM CHẤT Ô NHIỄM CHÍNH
Chương 3: ĐƯỜNG ĐI VÀO HỆ SINH THÁI CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỄM
Chương 4: SỰ DI CHUYỂN TRONG PHẠM VI RỘNG VÀ TOÀN CẦU CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỄM
Chương 5SỰ DI CHUYỂN CỦA KIM LOẠI VÀ ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TRONG HỆ SINH THÁI
Chương 6ĐƯỜNG ĐI CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ TRONG SINH VẬT VÀ TRONG HỆ SINH THÁI
Chương 7: SINH HÓA CHẤT Ô NHIỄM
Chương 8: CÁC TÁC ĐỘNG SINH LÝ CỦA CHẤT Ô NHIỄM
Chương 9: CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM ĐỘC HỌC
Chương 10: ĐÁNH GIÁ RỦI RO SINH THÁI
Chương 11: ĐỘC TÍNH SINH THÁI CỦA VI KHUẨN LAM.
SÁCH CÙNG LOẠI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
028.62726390 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
02866817058 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
SÁCH BÁN CHẠY
picture

Du lịch sinh thái

Tác giả: Lê Huy Bá

245,000VNĐ