Mã sản phẩm: 01442106
GIÁ BÌA: 299,000 VNĐ
GIÁ BÁN: 299,000 VNĐ

Địa - môi trường Việt Nam

Ngày phát hành: 08/08/2017
Nhà xuất bản: ĐHQG-HCM
Tác giả: Lê Huy Bá, Nguyễn Xuân Hoàn
Loại sách: Sách đại học
ISBN: 978-604-73-5422-1
Trọng lượng: 1080 gram - Kích cỡ: 16 x 24 cm
Số trang: 996
Dạng bìa: Bìa mềm
     Xã hi càng phát trin, nông nghip càng phát trin, công nghip càng phát trin, đô th hóa càng mnh m, thì l đương nhiên, đòi hi phi tiêu tn càng nhiu tài nguyên thiên nhiên và thi ra lượng cht thi làm ô nhim đt, nước, không khí và gây ra hin tượng biến đi khí hu.

     Môi trường đang là vn đ nóng bng trong bi cnh các h sinh thái, tài nguyên môi trường không ca ch riêng Vit Nam mà toàn b thế gii đã và đang b phá hy mt cách nghiêm trng tng ngày, tng gi vi tc đ thoái hóa nhanh chóng.
     Nhm hướng ti vic phát trin kinh tế vng chc thì bo v môi trường lâu bn là hot đng cn thiết và cp bách. Điu tiên quyết đ thc hin được điu đó mt cách đúng hướng, khoa hc là phi có s hiu biết cơ bn v môi trường. Ngành khoa hc Địa lý Môi trường (Environmental Geography) hay Môi trường Địa lý (Geo-Environment) là phn giao thoa gia Môi trường hc và Địa lý hc. Đây là mt chuyên ngành khoa hc rt thiết thc cho nghiên cung dng, có tính bc thiết nhưng còn mi m, chưa được nhiu tác gi đ cp đến. Chính vì vy, vic xut bn cun sách Địa - môi trường Vit Nam ca GS.TSKH Lê Huy Bá và PGS.TS Nguyn Xuân Hoàn biên son là cn thiết và kp thi, đáp ng phn nào nhu cu trong dy và hc cũng như ng dng vào thc tế, nht là thc tế bo v tài nguyên môi trường bin - đo hin nay.

     Ni dung cun sách Địa - môi trường Vit Nam gm 13 chương:

Chương 1. KHÁI NIM CƠ BN V MÔI TRƯỜNG
Ch
ương 2. SƠ LƯỢC CÁC KHÁI NIM V ĐỊA - MÔI TRƯỜNG
Ch
ương 3. ĐỊNH NGHĨA, KHÁI NIM, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU ĐỊA LÝ MÔI TRƯỜNG
Ch
ương 4. TÍNH ĐẶC THÙ CA ĐỊA - MÔI TRƯỜNG
Ch
ương 5. PHÂN VÙNG ĐỊA - MÔI TRƯỜNG
Ch
ương 6. ĐỊA - MÔI TRƯỜNG VÀ BIN ĐỔI KHÍ HU NƯỚC BIN DÂNG
Ch
ương 7. ĐỊA - MÔI TRƯỜNG PHC V DU LCH
Ch
ương 8. XÂY DNG BN ĐỒ CNH BÁO NGUY CƠ LŨ QUÉT MIN NÚI DO BIN ĐỔI KHÍ HU, NGHIÊN CU ĐIN HÌNH TI 3 TNH QUNG NGÃI, BÌNH PHƯỚC VÀ ĐĂK LĂK
Ch
ương 9. ĐỊA - MÔI TRƯỜNG LƯU VC SÔNG, H
Ch
ương 10. XÂY DNG BN ĐỒ XÓI MÒN VÀ THOÁI HÓA MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRÊN LƯU VC SÔNG, H
Ch
ương 11. QUN TR MÔI TRƯỜNG BNG VIN THÁM (RS) VÀ H THNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)
Ch
ương 12. ĐỊA - MÔI TRƯỜNG VÙNG BIN ĐÔNG
Ch
ương 13. ĐỊA - CHÍNH TR VÙNG BIN ĐÔNG.

SÁCH CÙNG LOẠI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
028.62726390 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
02866817058 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
SÁCH BÁN CHẠY
picture

Du lịch sinh thái

Tác giả: Lê Huy Bá

245,000VNĐ