Mã sản phẩm: 01551981
GIÁ BÌA: 270,000 VNĐ
GIÁ BÁN: 270,000 VNĐ

Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa *

Ngày phát hành: 02/02/2017
Nhà xuất bản: NXB Đại Học Quốc Gia
Tác giả: Nhiều tác giả
Loại sách: Sách chuyên khảo
ISBN: 978-604-73-4030-9
Trọng lượng: 1100 gram - Kích cỡ: 16 x 24 cm
Số trang: 712
Dạng bìa: Bìa mềm
     Ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã m ra mt chương mi trong tiến trình phát trin ca các nước Đông Nam Á, Cng đng ASEAN được chính thc ra đi. Bước khi đu đó m ra mt tương lai tươi sáng cho cng đng các quc gia Đông Nam Á nhưng cũng d báo không ít nhng khó khăn, thách thc trên con đường phát trin. Nhng k vng và s trăn tr v con đường phát trin không ch nhng người lãnh đo, nhng cng đng cư dân mà còn nơi các nhà khoa hc t các trường ĐH, các vin nghiên cu Đông Nam Á và các nước khác. Cùng chia s vi các nhà lãnh đo và các tng lp nhân dân v vn đ hi nhp và phát trin, va qua Trường ĐH Khoa hc Xã hi và Nhân văn thuc ĐH QG-HCM đã phi hp vi Vin Nghiên cu và Phát trin Phương Đông, ĐH Silpakorn - Thái Lan và Vin Dân tc hc t chc Hi tho quc tế "VIT NAM - ĐÔNG NAM Á: HI NHP VÀ THÁCH THC". Ban T chc Hi tho đã nhn được 82 tham lun ca các nhà khoa hc thuc nhiu trường, vin gi đến. Các bài viết ca các tác gi thuc nhiu lĩnh vc chuyên môn khác nhau, đ cp đến hu hết các lĩnh vc lch s, kinh tế, văn hóa, xã hi được trình bày và tho lun ti 5 biu ban (5 ch đ).
     Để giúp cho đc gi có th tiếp cn tt c các báo cáo ti Hi tho, Ban biên tp đã tp hp và biên tp, xut bn cun sách vi tiêu đ "Vit Nam và Đông Nam Á trong bi cnh toàn cu hóa". Cun sách có năm ch đ như sau:

Ch đ: LCH S - NGÔN NG - GIÁO DC - KHU VC HC
Ch đ: ĐÔ TH - DI DÂN - MÔI TRƯỜNG - SC KHE
Ch đ: TC NGƯỜI - VĂN HÓA TC NGƯỜI - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
Ch
đ: KINH T - DU LCH
Ch
đ: TÔN GIÁO - NGHI LỄ.

SÁCH CÙNG LOẠI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
028.62726390 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
02866817058 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
SÁCH BÁN CHẠY