Mã sản phẩm: 01552182
GIÁ BÌA: 230,000 VNĐ
GIÁ BÁN: 230,000 VNĐ

Việt Nam 40 năm hòa bình, thống nhất phát triển và hội nhập (1975 - 2015). Tập 1: Hòa bình thống nhất

Ngày phát hành: 21/10/2017
Nhà xuất bản: ĐHQG-HCM
Tác giả: Nhiều tác giả
Loại sách: Sách chuyên khảo
ISBN: 978-604-73-5452-8
Trọng lượng: 950 gram - Kích cỡ: 16 x 24 cm
Số trang: 620
Dạng bìa: Bìa mềm
     Nhân k nim 40 năm ngày gii phóng min Nam, thng nht đt nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Trường ĐH Th Du Mt phi hp vi Trường ĐH Khoa hc Xã hi và Nhân văn - ĐH Quc gia TPHCM, Trường ĐH Khoa hc Xã hi và Nhân văn - ĐH Quc gia Hà Ni, Trường ĐH Khoa hc - ĐH Huế t chc hi tho khoa hc "Vit Nam 40 năm hòa bình, thng nht, phát trin và hi nhp (1975 - 2015)".
     Vi quy mô quc gia, m rng đến tm quc tế, hi tho đã thu hút đông đo các nhà khoa hc t các trường ĐH, hc vin, viên nghin cu; các cơ quan làm công tác lý lun, tuyên giáo, qun lý khoa hc; các t chc xã hi; các đơn v lc lượng vũ trang ... trong c nước, cùng nhiu hc gi t các quc gia và vùng lãnh th: Australia, Brazil, Đài Loan, Hàn Quc, Hoa K, Nht Bn, Pháp, Trung Quc ... tham d.
     Vi hơn 300 bài tham lun, hi tho tp trung vào 3 ch đ chính ca Vit Nam trong 40 năm (1975 2015): hòa bình - thng nht đt nước; xây dng, phát trin đt nước; hi nhp quc tế.    
     T kết qu ca hi tho, được s nht trí ca các đơn v đng t chc, Trường ĐH Th Du Mt đã chn lc và biên tp đ xut bn b sách Vit Nam 40 năm hòa bình, thng nht phát trin và hi nhp (1975 - 2015), gm hai tp:
T
p 1: HÒA BÌNH, THNG NHT
T
p 2: PHÁT TRIN VÀ HI NHP.
     Ban Biên tp rt mong nhn được ý kiến đóng góp ca các nhà khoa hc và bn đc đi vi b sách này.

    

SÁCH CÙNG LOẠI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
028.62726390 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
02866817058 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
SÁCH BÁN CHẠY