Mã sản phẩm: 01582191
GIÁ BÌA: 130,000 VNĐ
GIÁ BÁN: 130,000 VNĐ

Chuyển đổi tôn giáo - Một số vấn đề lý thuyết và lịch sử

Ngày phát hành: 30/11/2017
Nhà xuất bản: NXB Đại Học Quốc Gia
Tác giả: Trương Văn Chung
Loại sách: Sách chuyên khảo
ISBN: 978-604-73-5516-7
Trọng lượng: 500 gram - Kích cỡ: 16 x 24 cm
Số trang: 324
Dạng bìa: Bìa mềm
     Cuốn sách này là kết quả bước đầu của việc nghiên cứu chuyển đổi tôn giáo và chuyển đổi tôn giáo ở vùng Nam Bộ, Việt Nam, nhằm phục vụ cho đề tài trọng điểm ĐHQG TPHCM.
     Chuyển đổi tôn giáo là một hiện tượng văn hóa xã hội, một trong những dạng thức của sự thay đổi tôn giáo và diễn ra thường xuyên trong lịch sử tôn giáo nhân loại. Hiện nay, trên thế giới, chuyển đổi tôn giáo đang trở thành một trong những vấn đề tôn giáo đương đại, đặc biệt là các trường hợp chuyển đổi sang Hồi giáo, Tin lành và các hình thức tôn giáo mới. Với nhịp điệu nhanh hơn, rộng lớn và đa chiều hơn. Chuyển đổi tôn giáo đang đặt ra nhiều vấn đề nhạy cảm về văn hóa - xã hội trong một quốc gia và có thể thách thức về an ninh, chính trị trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế.
     Về mặt học thuật, vấn đề chuyển đổi tôn giáo đã được các nhà nghiên cứu quan tâm, tiếp cận toàn diện, theo nhiều chiều kích với các lý thuyết, phương pháp nghiên cứu cụ thể và họ đã có những quan điểm thống nhất về các thuật ngữ, khái niệm công cụ liên quan để chuyển đổi tôn giáo, mô hình hóa bối cảnh, tác nhân và các giai đoạn cơ bản của một quá trình chuyển đổi sang một tôn giáo khác.
     Về phương diện lịch sử, các học giả cũng đã mô tả tường tận diện mạo của các trường hợp chuyển đổi sang các tôn giáo truyền thống, chủ lưu như trường hợp chuyển đổi sang Do Thái giáo, sang Phật giáo, sang Hồi giáo, sang Kitô giáo, ... 
     Cuốn sách này là sự tổng hợp, khái quát và tường giải tất cả những thành tựu của các công trình nghiên cứu trên, nhằm giới thiệu hai trong số những vấn đề cơ bản của chuyển đổi tôn giáo  là những vấn đề lý thuyết và lịch sử. Nội dung cuốn sách được trình bày trong hai chương sau:
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN ĐỔI TÔN GIÁO
Chương 2. LỊCH SỬ CỦA
CHUYỂN ĐỔI TÔN GIÁO .
SÁCH CÙNG LOẠI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
028.62726390 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
02866817058 (8h - 17h - Ngày Lễ, thứ 7 và CN nghỉ)
SÁCH BÁN CHẠY