Hoàng Trí
ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM
(chưa có bài viết về tác giả này)